...................................................................................................................................................................................................... (in english)

DORKBOT #5
2006.
december 1., 18h

http://dorkbot.org/dorkbotbudapest

+ Valerie Bugmann: The Drama of Digital Communication with a Human Touch

A "Drama of Digital Communication with a Human Touch" az emberi testet csomópontként használó, személyes drótnélküli kommunikációs hálózatok tanulmányozására és kifejlesztésére koncentrál. A digitális információ bőrön keresztüli továbbítása céljából a test vezetőképességét kiaknázva, azt interfésszé alakítva, a test vezetékké való transzformálását fejezi ki. Ezekkel az emergens technológiákkal kapcsolatba kerülve testünk és kommunikációs rendszerünk folyamatosan megújul, a technológiából eredő vagy általa közvetített új társas érintkezési normákat hozva létre. Ezek a különleges megnyilvánulások testünk külvilággal való kölcsönhatásának drámáját mutatják be. Az érintés új és váratlan módjai jönnek létre, a test számára izgalmas és újszerű, önmagunkkal és a világgal kapcsolatos tapasztalatok távlatait nyújtva.

Valerie Bugmann a kommunikáció technológia általi kiterjesztésenek és mediációjának témáját és ennek a társas érintkezési viselkedésmódokra és észlelésre gyakorolt hatását kutató kolumbiai médiaművész. Jelenleg Zürichben él és dolgozik, ahol PhD tanulmányai keretében a technológia társadalomra gyakorolt hatását kutatja a HGKZ/Planetary Collegium-ban.

http://www.valeriebugmann.com/

+ Katalin Tesch: Getting closer

Tesch Katalin a Magyar Iparművészeti Egyetem elvégzése után a zürichi Hochschule für Gestaltung und Kunst-on kezdte meg posztgraduális tanulmányait. Előadásának címe arra a három interaktív alkotásra utal, amelyek a Dorkbot-Budapesten bemutatásra kerülnek. A három projekt központi kérdése: hogyan találkozik a virtualitás a valósággal és hogyan lehet ezt a gondolatot a lehető legpontosabban vizualizálni.
Természetesen az egyes munkák is hordozzák a "közeledés, megközelítés" kérdését, az egyszerűbb, számítógép-ember interakciótól kezdve a megszokottól eltérően felhasznált elektronikus eszközökig. A Párhuzamosság című (2004) interaktív számítógépes animáció azt vizsgálja, hogyan élhetik meg különböző emberek ugyanazokat az érzéseket. A 2005-ben készült Virtuális barátnő már nem használja a hagyományos történetmesélés dramaturgiáját, a felhasználó több szinten át játszhat egy ideális barátnő személyiségének összeállításával. Az utolsóként bemutatásra kerülő, Ego-Mirror című (2006) videóinstallációban a komputer és ember közötti kommunikáció közveíitőjeként egy infrasorompó működik. A "varázserejű tükörként" viselkedő monitort megérintve a látogatók beleláthatnak saját, legbensőbb gondolataikba, amelyek az installáció videómunkáján keresztül válnak érzékelhetővé.

http://www.teschkata.hu/parallelism.swf
http://www.teschkata.hu/vgf.swf
http://projekte.snm-hgkz.ch/student_projects.php?userid=167

+ Massimo Banzi: Arduino

Az Arduino egy egyszerű elektronikus áramkörön és egy szoftverfejlesztő környezetén alapuló nyílt physical computing platform. Az Arduino programozási nyelve a Processing-ből kifejlesztett Wiring egy implementációja.

Az Arduino interaktív tárgyak készítésére használható, számtalan kapcsolót vagy szenzort bemenetként olvasva, lámpák, motorok és egyéb kimenetek kimeríthetetlen választékát képes vezérelni. Az Arduino projektek állhatnak önmagukban, vagy különböző számítógépes programokkal kommunikálva (pl. Flash, Pure Data, Processing, Max/MSP). Az áramkör házilag összeállítható, vagy készen megvásárolható; a nyílt forráskódú fejlesztőkörnyezet ingyen letölthető.

http://www.arduino.cc/