................................................................................................................................................................................................ (english)

CSILLAGVIZSGÁLÓ / DESIGNPOLITIKA
egyetemi kurzus, ELTE, 2008/9, II. Félév

Az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének meghívására a 2009. tavaszi szemeszterben egy alulról szerveződő kutatócsoport költözik az Egyetem épületébe, hogy annak meglévő struktúrájába beékelődve új tartalmakat közvetítsen.

Minden tervezett, ezért nincs olyan dolog, amely ne esne át a design procedúráin, legyen az tárgy, rendszer, struktúra vagy identitás. Az alapvető normák és állapotok a rétegzett jelentések hálójában kapcsolódnak össze. Milyen eszközökkel tudjuk megérteni ezeket? Hogyan formálódik kritikai attitűdünk? Lehet-e autonóm véleményünk?

A kurzus felépítése a művészet, a design és az elmélet területeinek metszéspontjából indul ki és ezek egy tágabb társadalmi és kulturális kontextushoz fűződő viszonyát vizsgálja. A kurzus, melynek helyszíne az egyetem, egy hagyományosan ideológia-mentes intézmény, mindennapos vizuális környezetünkből eredő mintákra és hatásokra összpontosít, különféle szimbólumokat és jelrendszereket alapul véve. A projekt kiindulópontjában az önszerveződés - ínformalitás - parallelizmus - láthatatlan struktúrák fogalomköre áll, amelyet a kortárs kultúra és társadalom szempontjából elemzünk.

A kurzus elmélet + gyakorlat egyben; azaz közös gondolkodáson és párbeszéden alapuló kutatómunka és az ehhez kapcsolódó nyilvános programok megtervezésének (esetleg tényleges megszervezésének) egyvelege.

http://emc.elte.hu/www/indexalap.phtml/mediakurzusok.phtml?cim=media2009tavasz