...................................................................................................................................................................................................... (in english)

ON CALL - KULTURÁLIS TOPOGRÁFIÁK
2007. május 18 - 20.

Résztvevő művészeti intézmények, csoportok:
rundkino_revisited (D), Soziales Zentrum Dresden (D), 7. Stock (D), Hints Muvészeti Egyesület (H),
Lumen Fotómuvészeti Alapítvány (H), KÉK - Kortárs Építészeti Központ (H)

A projekt Drezdában és Budapesten található, alulról szerveződő, független művészeti kezdeményezések és az általuk használt terek
ismertségét és elismertségét szeretné előmozdítani. Ezen kívül össze kívánja kötni a magyar és német szcéna kapcsolatrendszerét és
tapasztalati tőkéjét. Drezda és Budapest helyzetének feltérképezésében fontos szerepet játszik a helyi tapasztalatok, a két város
infrastruktúrájának, illetve az egyes kapcsolat- és intézményrendszerek elemzése.
A meghívott művészek és művészcsoportok közösen vizsgálják tevékenységük helyzetét és az általuk követett kulturális stratégiákat, valamint az aktuális társadalmi változások ezekre gyakorolt hatását.

Az On Call projekt a Bipolar német-magyar kulturális együttműködések program keretében valósult meg. A Bipolar a Német Szövetségi
Kulturális Alapítvány (Kulturstiftung des Bundes) kezdeményezése.

Május 17 - 20.:
A Városfejlesztési és Művészeti Kutatóintézet installációja a West Balkánban
(Andrea Knobloch és Silke Riechert projektje)

A Városfejlesztési és Művészeti Kutatóintézet Knobloch és Riechert 2003 óta tartó munkájából nőtte ki magát, amely a drezdai Rundkino épületének megmentéséről és kulturális hasznosításáról szólt. A Rundkino eladása és kereskedelmi célú hasznosítása a két művészt arra késztette, hogy egy olyan kutatóintézetet hozzanak létre, ahol a várostervezés kollektív feladatként, eszmecserén alapuló folyamatként van értelmezve, ahol az aktuális társadalmi viszonyok fejlődését és jövőbeli hatásait lehet vizsgálni.
Knobloch és Riechert közös művészeti projektjei általában egy úgynevezett „mindmap" formájában valósulnak meg; ezek a nagyméretű
rajzok a közös eszmecsere és ötletelés gyűjteményei. A rajzok egy olyan tesztfelületként működnek, ahol várostervezési és művészeti
elképzelések párbeszéden alapuló, folyamatorientált együttműködéseit lehet elméletben végigjátszani. Az elméleti munka dokumentációit térbeli installációkká alakítják át, amelyek ideiglenes építményekként az ötlet szinten megfogalmazott terveket modellezik.

Május 17-20.:
A drezdai 7. Stock Budapesten - nyilvános műhelymunka

A 7. Stock művészeti szervezet május 17 - 20. között az Impexben egy ideiglenes irodát fog berendezni, ahol a csoporton belül és kívül az elmúlt hónapokban kialakult helyzetet fogják elemezni - a 7. Stock bérleti szerződésének felmondásától az épületből történő
kihajításukig, az ingatlan tulajdonosának hirtelen véleményváltoztatásától (miszerint mégis maradhatnak), a városi döntéshozókkal éppen zajló tárgyalásokig. A négynapos műhelymunka során a 7. Stock tagjai egyrészt összegezni kívánják a kialakult helyzetet, másrészt azt remélik, hogy az irodájukba látogatókkal beszélgetve olyan impulzusokat kaphatnak, amelyeket használni tudnak az elkövetkező hónapokban rájuk váró tárgyalások és egyeztetések során.

Május 18-án 15 órától:
rec
record&recycling
control your future
(A Hints Művészeti Egyesület projektje a Reycling Mission Hungary közreműködésével)

A record (feljegyez, megörökít) és recycling (újrahasznosítás) szavak első három közös betűje mellett a két tevékenység is lényegében közös gyökerű. A rec. üzemmód mindenki számára ismerős, aki készített kép-, vagy hangfelvételt. A képek és hangok rögzítése és újrakeverése napjainkban már párhuzamos kulturális tevékenység a régi tárgyak és anyagok újra strukturálásával. A recycling egy olyan új-esztétikus tárgykultúrát és életmódot hoz felszínre, amelynek elfogadása a fogyasztói társadalomból átsegítheti az embereket a fenntarthatóba. A "rec" művészeti projekt. Jelenleg olyan alkotók (nem csak művészek) foglalkoznak vele, akik innovatívan kezelik a különböző anyagokat és meghatározzák az alternatív trendet. A rec a parti kultúra elemeit, új design trendet és a környezettudatos gondolkodás, az aktivizmus elemeit ötvözi, ill. ezek párhuzamára, átjárhatóságára épít. Ebben a formában kifejezetten a városi életforma egyik megnyilvánulása.

Május 18-án 15 órától a West Balkán kertjében recycling workshop lesz, ahol többek között a képzőművészeti életben felgyűlt különböző hulladékok kerülnek feldolgozásra, előtérben az európai szemét logisztikai problémájával.
Mogyorósi Tímea magnó és videó szalagokból horgol használati tárgyakat melyek mellett megjelenik a kazetta tokja is amin jól olvasható a tartalom. pl.: egy Scooter feliratú kazetta és a belőle készült tárgy minden aspektusból nézve szubkulturális időutazás és indenképpen megoldás az elértéktelenedő magnószalagok feldolgozására. Pásztor Erika Katalina évek óta gyűjti mobiltelefonján készített videóit, ezeket újrastrukturálva készít klippeket.

18 órától pedig a Gyorstekerés c. kulturális tv műsor-kísérletet ( M.O.M.E.) fogjuk levetíteni. Témáit egy asszociációs lánc fűzi egymás
mellé. A látszólag teljesen különböző kulturális és élethelyzetek sorozata betekintést enged a városi parkoktól, a vályogtégla készítésen át a nanotechnológia és természetesen a thrash (metál), ill. trash kérdésig, stb. (2X 20 perc)