...................................................................................................................................................................................................... (in english)SURPLUS 
az interdiszciplináris művészeti és design stratégiák felülvizsgálata

2008. 02. 20. - 22.

A program az IMPEX - Kortárs Művészeti Szolgáltató és az utrechti CASCO művészeti, design és elméleti iroda együttműködésében valósul meg.

A program célja, hogy vitát kezdeményezzen az interdiszciplináris kulturális stratégiákról, különösen a művészet és a design közös fogalmairól. A rendezvény a magyar kulturális élet egyik legnagyobb hiányosságára szeretné felhívni a figyelmet: az interdiszciplinaritás hiányára, amely Hollandiában viszont a kortárs kulturális gyakorlat alapját képezi. A holland és a magyar kulturális élet egyedi eseteit vizsgálva a SURPLUS arra törekszik, hogy megkérdőjelezze a kulturális termelésben megtestesülő értékrendszereket.

A program a LOW holland-flamand Kultfeszt keretében, különböző helyszíneken zajlik.

www.impex-info.org
www.cascoprojects.org
www.lowfesztival.hu/index.php?id=28&program_id=30


Részletek:

Titkos tanterv /
Annette Krauss

A 'Titkos tanterv' projekt a középiskolai tanulási folyamat részét képező, el nem ismert vagy nem szándékolt tudásanyag, értékek és hiedelmek világát kísérli meg feltérképezni. Olyan tevékenységekre összpontosít, amelyek túlmutatnak a létező normákon; a mindennapi iskolai lét ’átvészelésének’ kreatív és termékeny módjait mutatja meg. A projekt legújabb állomása két helyi iskola 16-17 éves diákjaival a Casco-ban zajlott műhelymunka-sorozat keretében valósult meg. A workshopok során a diákok megvizsgálták saját cselekedeteiket és viselkedésformáikat, majd az így nyert tapasztalatokat más csatornák felé irányították, mint a videó vagy a nyilvános akciók. Olyan helyzeteket hozva létre, amelyeket a józanész, illetve a biztonságos magaviselet határain túlmenőnek tekinthetnénk, specifikus társadalmi kontextusok legitimitására reflektáltak, kritikai álláspontra helyezkedve annak érdekében, hogy saját cselekedeteik összetettségét átgondolják. Tágabb kontextusban a projekt azt modellezi, hogyan szerepelnek az intézményes struktúrák bármilyen közéleti diskurzusban- elég arra gondolunk, hogyan kezelik az emberek a szabályokat és a rájuk kényszerített gondolkodási rendszert: készségesen internalizálják, tudat alatt azonban lázadnak ellene.  

Életrajz:
Annette Krauss az Art Academy Malmoen szerzett képzőművészeti diplomát 2002-ben. 2003-ban ugyanitt résztvett a Critical Studies Malmoe posztgraduális képzésen. Annette Krauss számos nemzetközi alkotói ösztöndíjat és tanulmányutat nyert el. Többek között a stuttgarti Künstlerhausban, a stockholmi IASPIS-ban és az utrechti Cascoban állított ki.


Slavs and Tatars /
Kasia Korczak

Kasia Korczak a Slavs and Tatars csoport munkáit mutatja be. A polemizáló, intim munkákat alkotó kis ’szekta’ a berlini faltól keletre és a Kínai Nagy Faltól nyugatra fekvő területnek, Eurázsiának szenteli idejét és energiáját. A Slavs and Tatars termékei a divat, a design és a művészet területein ívelnek át, felélesztve a szlávokat, kaukázusiakat és középázsiaiakat összekapcsoló, gyakorta elfeledett, már-már romantikus színezetű befolyási övezetet. Beszél majd arról az összekötő szerepről, amit az együttműködés nemcsak a különböző diszciplínák, mint a művészet és a design, de maguknak a csoport munkáinak magját alkotó kulturális, vallási és nemzeti határoknak az átívelésében játszik.

www.slavsandtatars.com

Kasia Korczakot a design elsősorban mint a tartalom létrehozásának és terjesztésének eszköze érdekli. Munkáit a londoni Design Museum és a Barbican Gallery, illetve az utrechti Casco állította ki. 2005-ben megalapította a Slavs and Tatars kollektívát régi együttműködő partnerével, Payam Sharifi képzőművész-esszéistával. Az S&T nemrég Boy Vereecken tervezőgrafikussal, Victoria Camblin íróval és Christophe Galfard elméleti fizikussal bővült.


Casco /
Emily Pethick

A Casco nemzetközi művészekkel és designerekkel olyan interdiszciplináris projekteken dolgozik, amelyek a művészet, a design és az elmélet területein, illetve egyéb rokon területeken ívelnek át. A Casco projektjei gyakran kísérleti és kritikai szemlélettel közelítik meg a részvétel formáit, az efemer és nem tárgyalapú kezdeményezéseket, valamint olyan nyitott kérdésfelvetéseket, amelyeknek nincsenek idő- és térbeli korlátai. A Casco tevékenységi köre ezen kívül workshopok, események, szimpóziumok rendezését és kiadványok publikálását is magában foglalja. Pethick a Casco néhány olyan projektjéről beszél majd, amelyek jól illusztrálják ezt a szemléletet.

www.cascoprojects.org

Emily Pethick az utrechti Casco, Office for Art, Design and Theory vezetője. Korábban a londoni Cubitt kurátora volt (2003-2004), ahol Kit Hammondsszal megalapította a évente megrendezett Publish and be Damned magánkiadvány-vásárt és archívumot. Szabadúszóként is dolgozik. Legújabb projektjei: Imagine Action, Lisson Gallery, London, 2007, Hall of Mirrors, film programme, Oberhausen Film Festival, 2007…

Valami brazil / Wendelien van Oldenborgh

Wendelien van Oldenborgh folyamatban lévő projektje, a 'Valami brazil (A C_B__)', alternatív alkotásmódok után kutat olyan multidiszciplináris folyamatokon keresztül, melyeknek alapját viszonyok, áthallások képezik. A heterogén brazil kultúrában számos fontos, részben a társadalmi szférából kiágazó stratégia vezetett a kulturális termelés jelentékeny mozzanataihoz. Munkamódszerként az A C_B__ más területekre próbálja meg érvényesíteni ezeket a lehetőségeket. Az alapnyelv a filmé: az A C_B__ a filmes produkciók alapvető nyelvhasználatából és szerepeiből merít, melyek segítségével új viszonyokat létrehozó helyzeteket teremt. A több szakaszból álló, összetett projektnek eddig két performatív stádiuma zajlott le, melyek során a résztvevők egyaránt voltak előadók, nézők és hallgatók, de a forgatókönyvért és a képanyagért is ők feleltek.

Életrajz:
Wendelien van Oldenborgh a londoni Goldsmiths College-ben tanult. Munkái az (ön-)reprezentáció konstruálására és politikájára, valamint a társadalmi dinamikára összpontosítanak, különösen azokon a területeken, ahol a nyilvános szféra mikro-akciói és gesztusai nagyobb léptékű társadalmi helyzeteket mintáznak. Legújabb munkái a kulturális termelés módozatait vizsgálják, különös tekintettel az alkotás nyitott formáira. Médiumai leginkább a filmkészítés nyelvét veszik alapul, de változatos formát öltenek: többnyire diavetítést, hangot és videót használó installációk. 'Maurits Script' című munkáját a Casco-val közösen hozta létre 2006 szeptemberében. Jelenleg a Becoming Dutch projekten dolgozik az eindhoveni Van Abbe Museum, az antwerpeni M HKA és a rotterdami Tent részére.

www.acertainbrazilianness.net  

Program:
Február 20., szerda / Modellek
16-18h

Helyszín:
Reaktor
Tűzoltó u. 22., IX ker., Budapest
(http://reaktor-dinamo.freeblog.hu)

Előadások:
Emily Pehtick (Casco , igazga tó ) - Casco
Katarina Sevic (művész), Kálmán Rita ( k ur átor ) - Impex stratégiák  

Február 21., csütörtök / Flexibilis struktúrák
17 -20h

Helyszín:
KIBU – Kitchen Budapest, új m é diakutató labor
Ráday u. 30./ bejárat a Biblia köz felől, IX ker., Budapest
(www.kitchenbudapest.hu)

Előadások:
Metahaven (design research) - presentation of the work
Kasia Korczak (designer) - A Slavs and Tatars című projekt prezentációja

Február 22., péntek /A megvalósulás pillanatai
17-20h

Helyszín:
Magyar Képzőművészeti Egyetem (Barcsay terem)
Andrássy út 69-71., VI ker., Budapest
(www.mke.hu)

Előadások:
Annette Krauss (művész) - Titkos tanterv
Emily Pethick - Wendelien van Oldenborgh (művész) / Valami brazil